Utbrent, hva nå?

Det kan skje oss alle: belastningene blir for store og plutselig sier det stopp. Kroppen lystrer ikke lenger. Viljestyrken greier ikke dra lasset alene. Man er – eller holder på å bli – utbrent. Er dette meg? Utbrenthet går gjerne hardt utover følelsen av mestring, kontroll og egenverdi. Livet kjennes uforutsigbart, skremmende og kaotisk. Som å sitte fast i en unntakstilstand.

Har du det slik, er det ofte vanskelig å se veien videre. Men, kjære deg – du står her fremdeles! Og mange har gått denne veien før deg. For å finne fram må vi bare først undersøke hvor du befinner deg på kartet.   

Utbrent eller brenner det fortsatt?

Utbrenthet er ikke en spesifikk sykdom, men en tilstand som kjennetegnes ved redusert yteevne og toleranse for stress, samt følelsesmessig utmattelse og distansering (1). Etter min erfaring handler det likevel ofte om mer enn kun arbeidsbelastning og manglende grensesetting. På klinikken ser jeg de konkrete, personlige historiene bak. Det kan handle om langvarige sykdom og helseplager, uløste problemer, konflikter og psykiske påkjenninger.

I tillegg er de jeg møter sjeldent bare utslitte, trøtte og tappet for energi. Utmattelsen er ofte en følge av vedvarende uro, anspenthet og stressaktivering. Det kan også dreie seg om kombinasjoner av smerter, betennelser og hormonelle ubalanser. Så kommer bekymringer og frustrasjoner på toppen av det hele. Mange sliter med nattesøvnen. Kroppen og hodet får ikke nok hvile til å hente seg inn. Med andre ord: det som brant, fortsetter å brenne.

I kinesisk medisin beskrives slike tilstander med kombinert utslitthet og overaktivering blant annet som “tom ild” (xu huo 虚火) eller “tom hete” (xu re 虚热) (2). Litt som et bål hvor det bare helles på mer bensin, men ikke legges på nye vedkubber.

Ujevn fordøyelse og energiproduksjon

En annen vanlig problemstilling ved utbrenthet er at fordøyelsessystemet ikke fungerer optimalt. Langvarig stress gir ofte redusert appetitt og mange sliter med ulike typer mage-tarm problematikk. Det kan veksle mellom hard og løs mage, luftsmerter eller ustabil forbrenning. Når fordøyelsen ikke fungerer normalt, går det utover energiproduksjonen. Svingninger i blodsukkeret påvirker humøret og konsentrasjonsevnen. Noen sliter også av ulike grunner med opptaket av næringsstoffer. Kroppen kan ha problemer med å ta til seg eller opprettholde nivået av for eksempel jern eller B-vitaminer. Slike faktorer gjør at det tar lengre tid å bygge seg opp igjen.

Først stabilitet, så oppbygging

Ettersom både slitenhet, endringer i fordøyelsen og andre diffuse plager kan være tegn på underliggende sykdom, er det viktig å få dette undersøkt hos legen. Sykdommer skal alltid utredes og følges opp i helsevesenet. Når folk kommer til meg, har de ofte vært gjennom slike undersøkelser allerede. Noen mottar behandling, andre mangler en klar diagnose og har derfor lite tilbud. Mitt bidrag er å se på om det er noe som kan gjøres for å styrke den generelle helsetilstanden. Støtte kroppen til bedre selvregulering og gjenoppbygging.

Men før vi kan ta fatt på oppbygging må vi som regel fokusere på å gjenopprette stabilitet. I starten vil derfor hovedfokuset være å få kontroll over de ulike “brannene” (smerter, søvnforstyrrelser, stressreaksjoner). Hvis det er kaos, må vi først skape orden. Kroppen og hodet må få hjelp til å roe ned og samle seg. Den naturlige rytmen og evnen til hvile og restitusjon må trenes opp igjen. Stabilitet, trygghet og forutsigbarhet er derfor første prioritet. Når dette er på plass, kan vi ta fatt på prosessen med gjenoppbygging.

Persontilpasset behandling

Å helle bensin på bålet gir ikke jevn og varig varme. I følge østlig medisin er det særlig tre faktorer som er avgjørende for gjenoppbygging etter langvarig stress og utmattelse: mental stabilitet, nok søvn og god ernæring. Hvilke av disse som trenger mest fokus, vil variere fra person til person. I tillegg kan det være andre, individuelle helseplager som blokkerer for bedringsprosessen. Derfor er det viktig å gjøre en grundig kartlegging først, slik at man kan lage et personlig rehabiliteringsopplegg tilpasset den enkelte. Med bedre oversikt og noe veiledning er det enklere å se hva vi kan gjøre selv, og hvor det eventuelt er behov for støttetiltak eller behandling.

Utbrenthet er ingen morsom opplevelse. Men selv om det kan være tøft å gå gjennom slike prosesser, gir det oss samtidig en mulighet til dypere forståelse og kontakt med oss selv. En verdifull innsikt i våre egne grenser, grunnleggende behov og hva vi trenger for å ta vare på helsen og livsgleden vår. Slik lærdom gjør oss faktisk bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og skape det livet vi vil ha.

Lurer du på om en time med akupunktur, tuina-massasje eller veiledning hos meg ville vært bra? Ikke vær redd for å ta kontakt! Kontaktskjema og timebestilling finner du nederst på siden.

Les gjerne også Hvordan takle søvnproblemer?, Betydningen av en helhetlig tilnærming, 10 hverdagsvaner som motvirker stress og overbelastning

Referanser:

  1. Norsk Helseinformatikk (NHI.no). Tegn på utbrenthet. https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/utbrenthet/
  2. Wiseman, N. og Ye, F. (1998). A Practical Dictionary of Chinese medicine (s. 648-649). Paradigm Publications, Brookline, Massachusetts.