10 Hverdagsvaner som motvirker stress og overbelastning

Stress kan ha utallige årsaker og mange er knyttet til våre omgivelser: jobb, familieliv, økonomi osv. I denne oversikten fokuseres det på ting vi kan gjøre for å ta vare på oss selv – uavhengig av de ytre rammene. Enkle grep som gir stor effekt hvis du bruker dem i hverdagen. 

Få artikkelen gratis på mail