Veiledning

Jeg tilbyr ulike veiledningstimer basert på min fagkompetanse og erfaring fra over 20 år som behandler og lærer i østlig medisin og ulike treningsformer. Opplæring i pust- og avspenningsteknikker, qigong-øvelser samt selv-massasje kan tilrettelegges for alle.

Student- og kollegaveiledning

Veiledningstimer for akupunkturstudenter og kolleger tilbys også – individuelt eller i grupper. Her kan vi jobbe med alt fra spesifikke behandlingsteknikker til diskusjon og veiledning i forhold til kliniske problemstillinger. Det er også mulig å være med som observatør på klinikken min (forutsatt at de som kommer til behandling samtykker). Jeg har selv hatt stort utbytte av å følge mine lærere på denne måten. Akupunktur er et håndverk og modningsfag som best formidles i praksis.