Om Minh Khai Mai-Thi

Akupunktør MAF, MPhil.

Hei og velkommen til Helsegartneriet! Jeg heter Minh og dette er min hjemmeside. Siden 1998 har jeg arbeidet som akupunktør på ulike tverrfaglige klinikker i Oslo. Jeg er vant til å jobbe med både unge, voksne og eldre og har bred erfaring med mange typer helseplager. I senere år har jeg fordypet meg spesielt i problemer knyttet til stress, søvn, utmattelse og smerter. For tiden holder jeg også på med en doktorgrad ved Universitetet i Oslo hvor jeg undersøker hvordan psykisk lidelse ble forstått og behandlet av et utvalg medisinske tenkere i det før-moderne Kina.

Mer om min utdanning, yrkeserfaring og forskning kan du lese her.

Helseproblemer jeg har erfaring med

Som du skjønner er jeg spesielt opptatt av samspillet mellom kropp og sinn. Av hvordan følelser, erfaringer og fysiske endringer henger sammen og påvirker helsa vår. I negativ forstand kan dette gi utslag i såkalte psykosomatiske lidelser. Her er noen av de tingene jeg jobber mye med:

Stress: Økt stressaktivering og beredskapsmodus. Fysisk og mental anspenthet og uro. Utfordringer med å slappe av, ro ned. Lettere former for angst, depresjon og nedstemthet.

Kriser: Mennesker som gjennomgår små eller store kriser. Akutt eller gradvis overbelastning. Livskriser og sykdom – krevende situasjoner som gir ubalanse og kroppslige og mentale utslag.

Søvnproblemer: Vanskelig innsovning eller for tidlig oppvåkning. Urolig søvn, hyppig oppvåkning og dårlig søvnkvalitet. Søvnmangel knyttet til fysiske plager som leggkramper, «rastløse bein» (restless legs syndrome), hetetokter, nattsvette, smerter eller betennelser i muskler og ledd.

Ettervirkninger og senskader: Plager som dukker opp i etterkant av store belastninger. Dette kan dreie seg om vedvarende anspenthet og smerter, utmattelse, redusert immunforsvar, fordøyelsesplager og søvnproblemer. Kan også være relatert til skader, traumer eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Utmattelse: Utslitthet og redusert energi under eller etter sykdom. Utbrenthet. Ulike former for fatigue og kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Ulike allmennplager: Selvfølgelig jobber jeg også med mindre dramatiske ting som smerter i nakke, skuldre og rygg. Hodepine og migrene. Hormonelle ubalanser som f.eks. premenstruelle plager, menstruasjonssmerter, hetetokter, søvnplager og emosjonelle svingninger i forbindelse med overgangsalder.

Hvordan jeg jobber

Som helsearbeider er det viktig å være bevisst på styrkene og begrensningene ved egen kompetanse – hva man kan og ikke kan bidra med. Sykdom skal alltid utredes og følges opp innenfor helsevesenet. Mitt arbeid som akupunktør er et supplement til dette og ved behov samarbeider jeg med eller henviser til andre behandlere. Målet er å finne den behandlingen som er mest nyttig, skånsom og ukomplisert for den enkelte. Videre er jeg opptatt av å hjelpe mennesker til gode strategier for selv å ta vare på og bygge opp egen helse.

Min kompetanse er knyttet til hvordan man kan aktivere nervesystemets beroligende, søvnfremmende og smertedempende systemer. Klarer man å gjenopprette et roligere og mer balansert utgangspunkt kan kroppen fokusere på reparasjon, gjenoppbygging og vedlikehold (i stedet for kriseberedskap). Det jo det den helst skal drive mest med.

Slik selvregulering og stabilitet kan forsterkes på mange måter. En god forståelse av egen situasjon er alltid viktig – men ikke nødvendigvis nok. Særlig fordi mange følelsesmessige og kroppslige reaksjoner skjer utenfor vår viljestyrte kontroll. Derfor kan det også være nyttig å jobbe via kroppslige tilnærminger slik man har lang erfaring med i helsetradisjoner som akupunktur, Qigong, Taiji eller yoga. I arbeidet med pasienter kombinerer jeg ulike teknikker basert på min samlede kunnskap og erfaring som akupunktør, lærer og veileder i østlig medisin og utøver av ulike kampkunster og meditative treningsformer. I tillegg gjør jeg mitt beste for å holde meg oppdatert på nyere medisinsk kunnskap og forskning.

Her er noen fine ord fra en jeg har jobbet med:

Minh er en meget skolert, veloverveiet og rolig akupunktør. Jeg har gjennom mange år fått god hjelp med å holde forskjellige plager i sjakk. Hun ser tydelig helheten i sykdomsbildet og justerer fort behandlingen deretter. Hun anbefales på det varmeste!

Sissel Unger, psykolog

Flere referanser finner du her.

Intervju i magasinet Utrop!

Har du spørsmål kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor. Ønsker du time kan det bestilles via nettbookingen her.