Bli en helsegartner!

Alle mennesker vil i løpet av livet gå gjennom perioder med motgang, smerte og sykdom. I Norge har vi et godt helsevesen som er tilgjengelig for alle. Likevel er det ikke alltid hjelp å få før man blir ordentlig syk, eller etter at den mest akutte fasen er over. Mange som lever med langvarige belastninger og helseproblemer kjenner seg overlatt til seg selv.

Da kan det være nyttig å stille seg noen nye spørsmål:

  • Hvordan kommer man seg best mulig gjennom slike faser? 
  • Er det noe som kan gjøre det lettere?
  • Hvordan bygger man seg opp igjen?
  • Hva kan gjøres for å unngå at det samme gjentar seg?

Helsefremmende tradisjoner

Yang: å dyrke, nære eller kultivere

Her har østlig medisin mye å bidra med. I Asia ble det å ta vare på helsa ofte sammenlignet med å dyrke jorda eller stelle med planter. Denne tankegangen reflekteres i begreper som yangsheng 养生 – direkte oversatt «livsdyrking» – en fellesbetegnelse for ulike helsefremmende tradisjoner. Disse metodene ble utviklet for å kultivere både kroppen og sinnet, og på den måten optimalisere helsa og forebygge sykdom.

I dag rommer begrepet ulike treningsformer som Taiji og Qigong, programmer for selvmassasje, ernæringslære, samt en bredere forståelse av hvordan man kan passe på helsa gjennom ulike faser av livet. Enkelt sagt dreier det seg om å balansere aktivitet, hvile, kosthold og følelser slik at man får mest mulig ut av sine ressurser – uten å slite seg ut.

Vær din egen helsegartner

Dette høres kanskje eksotisk og komplisert ut? Egentlig ikke. Hovedpoenget er å forstå visse grunnprinsipper for hva som gir god helse. Om å kunne se hvor vi er og hva vi trenger. Slik som en dyktig gartner må kunne gjenkjenne om det er behov for mer vann, næring, lys eller varme? Eller kanskje bare tid, ro og tålmodighet. Gjennom delt kunnskap og erfaring kan vi bli bedre til å passe på oss selv. Og hverandre. Velkommen til Helsegartneriet!

Les også:

10 hverdagsvaner som motvirker stress,

Enkel pusteøvelse – avstressing på 5 minutter

Utbrent, hva nå?

hvordan takle søvnproblemer?